..ВНЕСЕТЕ ИНФОРМАЦИИ
 
.Цена на Бензин  ..ден. 
.Цена на LPG    ..ден. 
 Потрошувачка на Бензин ..(l/100km)..Литри
 Поминати КМ годишно ..KM.
.Цена на плинскиот уред    ..ден. 

..ТРОШОЦИ  
..
 Потрошувачка Бензин на 100 км.    ..ден. 
 Потрошувачка на Плин на 100 км.
(Вклучена 10% поголема потрошувачка) 
  ..ден. 
 Трошоци за Бензин (Годишно ниво)    ..ден. 
 Трошоци за Плин (Годишно ниво)   ..ден. 
..
..ВАШАТА ЗАШТЕДА:  
..
 Заштеда на 100 км поминати со LPG    ..ден. 
 Вкупна заштеда на годишно ниво   ..ден. 
 Плинскиот уред ви е исплатен со извозени    ..KM. 
 Заштеда во одност со бензинот    ..% 

 

 

 

   
 
ag.jpgatiker.jpgbre.jpgdenso.jpgfaro.jpgfobm.jpgfvalie.jpgjlm.jpgtar.jpgzprins.jpg
JoomlaMan